10.08.2017  • Dodano wersje ataków do przygody Proch – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (umiejętności).
  • Dodano wersje ataków do przygody Proch – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (szybki drop – umiejętności).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.