14.03.2016

  • Aktualizacja ataków oraz bloków w przygodzie Banici
  • Dodano wersje ataków do przygody Banici – Generał 250 + MSW z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Ryczący Byk – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami (szybki drop)