14.03.2016  • Aktualizacja ataków oraz bloków w przygodzie Banici
  • Dodano wersje ataków do przygody Banici – Generał 250 + MSW z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Ryczący Byk – Generał 200 z Elitarnymi Żołnierzami (szybki drop)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.