Aktualizacja 24.04.2024  • ZMIANY I ULEPSZENIA:
  • Handel: Transakcje wymagające Omniziarna nie będą już wyświetlane jako akceptowalne, jeśli w Menu Gwiazdy znajdują się inne uzupełnienia.
  • Tekst: Naprawiono błędy w tłumaczeniu.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.