14.04.2016

  • Aktualizacja ataków w przygodzie Ali Baba i Skarb Mądrości
  • Dodano wersje ataków do przygody Wyspa Tikki – Generał 250 + 2xMO z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Wyspa Tikki – Generał 270 + 2xMO z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Wyspa Tikki – Generał MSW + 2xMO z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Wyspa Tikki – Generał 270 + MSW + 2xMO z Puszkarzami