14.04.2016  • Aktualizacja ataków w przygodzie Ali Baba i Skarb Mądrości
  • Dodano wersje ataków do przygody Wyspa Tikki – Generał 250 + 2xMO z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Wyspa Tikki – Generał 270 + 2xMO z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Wyspa Tikki – Generał MSW + 2xMO z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Wyspa Tikki – Generał 270 + MSW + 2xMO z Puszkarzami

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.