Ładowanie…

16.09.2018

  • Dodano bloki do wyprawy Nieznane Regiony (wszystkie wersje)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Nieznane Regiony – Generał 270 + MSW z Oblężnikami (szybki drop)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Nieznane Regiony – Generał 270 + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Nieznane Regiony – Generał 270 + NUS + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Nieznane Regiony – Generał 270 + VAR + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)