Aktualizacja 18.09.2018 • NOWE FUNKCJE:
 • Wdrożenie obchodów rocznicowych od strony technicznej. Wydarzenie rozpocznie się 24.09.2018r.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA:
 • Podświetlenia związane z samouczkiem będą ponownie migać w normalnym tempie.
 • Tytuł wiadomości otrzymanych po przeprowadzeniu poszukiwań przez niewykwalifikowanych odkrywców nie będzie już zawierać określenia „doświadczony”.
 • Skorygowaliśmy teksty niektórych zadań w Kampanii Górskiego Klanu w przygodzie Nieznany Regiony.
 • Zmieniono jednostki, które nie miały wpływu na zdolności bojowe w niektórych przygodach kooperacyjnych.
 • Opisy premii wpływających na oddziały gracza w Kampanii Górski Klan będą bardziej szczegółowe.
 • Naprawiono błąd graficzny wpływający na opis podpowiedzi dla konnicy, który pojawiał się po zastosowaniu przenikliwego zimna w Kampanii Górskiego Klanu.
 • Mała płytka wody, na której można było zastosować akt własności wyspy, została powiązana z odpowiednim sektorem.
 • Jeśli produkcja Epickiego Składu Drewna zostanie ulepszona podczas działania premii, owa premia będzie teraz też działać na ulepszoną produkcję.
 • Opis zadania „Ratuj Jelenie” został skorygowany tak, aby był bardziej precyzyjny.
 • Naprawiono problem z pozyskiwaniem nowych sektorów wysp.
 • Nie będzie więcej ograniczeń złóż tytanu, granitu i saletry na archipelagu.
 • Siedziba Osadników nie może zostać usunięta, jeśli jest ostatnim magazynem w sektorze.
 • Limit osadników w Siedzibie Osadników został zwiększony z 20 do 220 osadników.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.