22.04.2016

  • Dodano wersje ataków do przygody Stare Ruiny – Generał MSW z Żołnierzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Stare Ruiny – Generał MSW z Kusznikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Stare Ruiny – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami
  • Dodano bloki do przygody Stare Ruiny (wersje z Puszkarzami)