22.04.2016  • Dodano wersje ataków do przygody Stare Ruiny – Generał MSW z Żołnierzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Stare Ruiny – Generał MSW z Kusznikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Stare Ruiny – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami
  • Dodano bloki do przygody Stare Ruiny (wersje z Puszkarzami)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.