30.09.2016

  • Aktualizacja ataków w wyprawie Czerwony Kapturek – Generał 270 + MSW z Oblężnikami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + 250 + MSW z Puszkarzami i Rekrutami (wolny drop)
  • Dodano wersje ataków do przygody Na Końskim Grzbiecie – Generał MSW z Kusznikami.