29.09.2016  • Aktualizacja informacji o wyprawie Czerwony Kapturek.
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Czerwony Kapturek – Generał 270 + MSW z Oblężnikami.
  • Aktualizacja informacji o wyprawie Królewna Śnieżka.
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Królewna Śnieżka – Generał 270 z Oblężnikami.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.