31.07.2017

  • Dodano wersje ataków do przygody Synowie Małego Krawca – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (umiejętności).