Changelog 26.07.2017 • NOWE FUNKCJE:
 • Straszne Drzewo: Dodano nowy budynek dekoracyjny do sklepu oraz do przygody „Pieśni i Klątwy”.
 • ZMIANY I ULEPSZENIA
 • Osiągnięcia: Kilka wyzwalaczy osiągnięć zostało zaktualizowanych w celu poprawnej pracy z misjami.
 • Przygoda: Na Dom Władyki w „Pieśni i Klątwy” można rzucić premię od samego początku.
 • Przygoda: Rezydencji nie można już zaatakować w przygodzie „Pieśni i Klątwy”.
 • Przygoda: Niektóre budynki w przygodzie „Pieśni i Klątwy” zostały zmienione.
 • Przygoda: W kilku przygodach w opisie ocena trudności została odpowiednio wyrównana.
 • Tekst: Podpowiedź dla „Ekspedycja Szkoleniowa” nie jest już zmieniana przy na zmianie wyglądu przygody.
 • Interfejs: Skróty klawiszowe będą teraz respektowały priorytet pola wejściowego, nie powodując już przeskoku klatki do określonego miejsca.
 • Interfejs: Przyciski w Księdze Zadań już nie pokrywają się.
 • Interfejs: Filtr w Menu Gwiazdy „Typ” został odpowiednio wyrównany.
 • Interfejs: Stare ikony przygód w Księdze Zadań zostały zmienione.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.