26.07.2017  • Aktualizacja mapy w przygodzie Aladyn i Piękna Księżniczka (pełne wersje).
  • Dodano wersje ataków do przygody Sprytny Mały Krawiec – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (umiejętności).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.