25.07.2017  • Aktualizacja ataków w przygodzie Ali Baba i Drugi Złodziej (wersje z Vargusem).
  • Dodano wersje ataków do przygody Wyspa Tikki – Generał Vargus + Nusala + MSW + 2xMO z Elitarnymi Żołnierzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (umiejętności).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.