Changelog 15.03.2016

  • NOWE FUNKCJE:
  • Budynek: Nowy budynek, który daje cotygodniowe zadania. Dostępny w sklepie, po zakończeniu zadania “Dobry Kapitan Część 10″.
  • Interfejs: Nowy przycisk został wdrożony w menu Generała/Marszałka. Przycisk umożliwia wysłanie Generała z powrotem do Menu Gwiazdy.