Changelog 15.03.2016  • NOWE FUNKCJE:
  • Budynek: Nowy budynek, który daje cotygodniowe zadania. Dostępny w sklepie, po zakończeniu zadania “Dobry Kapitan Część 10″.
  • Interfejs: Nowy przycisk został wdrożony w menu Generała/Marszałka. Przycisk umożliwia wysłanie Generała z powrotem do Menu Gwiazdy.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.