Excelsior

  • Excelsior został dodany do gry, liczymy na waszą pomoc w aktualizacji informacji na wiki, szczególnie zadań dziennych.
  • Aktualizacja poradnika Jednostki Wojskowe
  • Aktualizacja poradnika Doświadczenie za Pokonane Jednostki
  • Aktualizacja poradnika Specjalny Magazyn Prowiantu
  • Aktualizacja poradnika Premie
  • Aktualizacja poradnika Premia za Logowanie