21.09.2016  • Aktualizacja informacji o wyprawie Cenne Dane Wywiadowcze.
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Cenne Dane Wywiadowcze (wszyscy generałowie)
  • Aktualizacja informacji o wyprawie Smocza Czatownia.
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Smocza Czatownia (wszyscy generałowie)
  • Aktualizacja zadania Naprawdę Ostry Pazur.
  • Aktualizacja zadania Dziwne Posążki.
  • Aktualizacja zadania „Annoholicy” w Trasie.
  • Aktualizacja informacji o Excelsiorze.
  • Aktualizacja poradnika Specjalny Magazyn Prowiantu.
  • Aktualizacja Misji Głównych.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.