03.10.2019

  • Dodano wersje ataków do wyprawy Rybak i Jego Żona – Generał Gemini + MSW z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Rybak i Jego Żona – Generał Gemini + MSW z Oblężnikami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Rybak i Jego Żona – Generał Gemini + Borys + Nusala + Vargus + MSW z Oblężnikami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.