03.12.2019  • Dodano wersje ataków do przygody Wir – Generał Nusala + Vargus + Młodszy z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Wir – Generał Gemini Starszy + Młodszy + Borys z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Wir – Młodszy Generał Gemini z Rekrutami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.