04.05.2017  • Dodano wersje ataków do przygody Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + 250 + MSW z Puszkarzami i Rekrutami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + 250 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem + Drakul z Puszkarzami.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.