04.11.2019  • Dodano wersje ataków do wyprawy Najazd Wikingów – Generał Gemini z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Najazd Wikingów – Generał Gemini + Nusala z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy El Chupacabra – Generał Gemini z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy El Chupacabra – Generał Gemini + Borys z Puszkarzami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.