05.09.2017  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba, Młody Drwal – Generał 270 + 250 + MSW + Nusala z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Starzy Przyjaciele – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Elitarnymi Żołnierzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Starzy Przyjaciele – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.