06.03.2017  • Aktualizacja poradnika Odkrywca.
  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Pierwszy Złodziej – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Drugi Złodziej – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Drugi Złodziej – Generał 270 + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami (szybki drop)
  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Trzeci Złodziej – Generał 270 Vargus + Anslem z Oblężnikami.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.