07.06.2019  • Dodano wersje ataków do przygody Azyl Bandytów – Generał Borys z Kusznikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Azyl Bandytów – Generał Borys z Elitarnymi Żołnierzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Azyl Bandytów – Generał Borys z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Azyl Bandytów – Generał 270 + Borys + MSW z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Zdrajcy – Generał Borys z Żołnierzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Zdrajcy – Generał Borys z Kusznikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Zdrajcy – Generał Borys z Elitarnymi Żołnierzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Zdrajcy – Generał Borys z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Zdrajcy – Generał 270 + Borys z Puszkarzami

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.