07.08.2017  • Dodano wersje ataków do przygody Ryczący Byk – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (umiejętności).
  • Dodano wersje ataków do przygody Ryczący Byk – Generał 270 + MSW + Nusala + Anslem z Puszkarzami (szybki drop – umiejętności).
  • Dodano wersje ataków do przygody Wikingowie – Generał 270 + Nusala z Elitarnymi Żołnierzami (szybki atak – umiejętności).
  • Dodano wersje ataków do przygody Atak z Zaskoczenia – Generał 270 + Nusala z Elitarnymi Żołnierzami (umiejętności).
  • Aktualizacja Misji Głównych.
  • Aktualizacja Misji Pobocznych.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.