07.09.2017  • Dodano wersje ataków do przygody Na Końskim Grzbiecie – Generał Nusala + MSW z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Na Końskim Grzbiecie – Generał Vargus + MSW z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Na Końskim Grzbiecie – Generał Anslem + MSW z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Na Końskim Grzbiecie – Generał Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Na Końskim Grzbiecie – Generał Vargus + Anslem + MSW z Puszkarzami (umiejętności).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.