08.05.2017



  • Dodano wersje ataków do przygody Zdradzony Mały Krawiec – Generał 270 + MSW + Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (wersja II).
  • Aktualizacja ataków w przygodzie Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + 250 + MSW z Puszkarzami i Rekrutami.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.