08.05.2019  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Skarb Wiedzy – Generał 270 + Borys + MSW z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Skarb Wiedzy – Generał 270 + Borys + NUS + VAR + ANS + MSW z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Skarb Wiedzy – Generał 270 + Borys + NUS + VAR + MSW z Oblężnikami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.