09.02.2016  • Aktualizacja Zadań Gildii
  • Aktualizacja ataków w przygodzie Ali Baba i Trzeci Złodziej – Generał 270 z Arkebuzerami
  • Aktualizacja ataków w przygodzie Ali Baba i Trzeci Złodziej – Generał 270 z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Proch – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Zakazane Eksperymenty – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.