10.09.2017  • Aktualizacja ataków w przygodzie Jeden Krok Naprzód (wersje szybki drop).
  • Dodano wersje ataków do przygody Wyspa Piratów – Generał Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Wyspa Piratów – Generał Nusala + Vargus + Anslem z Puszkarzami (umiejętności).
  • Dodano wersje ataków do przygody Wyspa Piratów – Generał Nusala + Vargus + MSW z Puszkarzami (szybki atak).
  • Dodano wersje ataków do przygody Wyspa Piratów – Generał Nusala + Vargus + MSW z Puszkarzami (szybki atak – umiejętności).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.