10.11.2019  • Dodano wersje ataków do przygody Zakazane Eksperymenty – Generał Gemini + Borys + MSW z Puszkarzami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Zakazane Eksperymenty – Generał Gemini + Nusala + Vargus z Puszkarzami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.