11.04.2019  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Pierwszy Złodziej – Generał 270 + Borys + MSW z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Pierwszy Złodziej – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + MSW z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Ali Baba i Pierwszy Złodziej – Generał Borys + Vargus + MSW z Oblężnikami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.