11.05.2019  • Dodano wersje ataków do przygody Aladyn i Lampa Oliwna – Generał 270 + Borys + MSW z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Aladyn i Lampa Oliwna – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Aladyn i Lampa Oliwna – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do przygody Aladyn i Lampa Oliwna – Generał 270 + Borys + MSW z Oblężnikami (szybki drop)
  • Dodano wersje ataków do przygody Aladyn i Lampa Oliwna – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem + MSW z Oblężnikami (szybki drop)
  • Dodano wersje ataków do przygody Aladyn i Lampa Oliwna – Generał 270 + Borys + Vargus + Anslem z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.