12.01.2017  • Dodano wersje ataków do wyprawy Czerwony Kapturek – Generał 270 + MSW z Oblężnikami i Łucznikami
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Czerwony Kapturek – Generał 270 + MSW + Nusala z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Czerwony Kapturek – Generał 270 + MSW + Vargus z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Czerwony Kapturek – Generał 270 + MSW + Anslem z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Królewna Śnieżka – Generał 270 + MSW z Oblężnikami i Łucznikami
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Królewna Śnieżka – Generał 270 + MSW + Nusala z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Królewna Śnieżka – Generał 270 + MSW + Vargus z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Królewna Śnieżka – Generał 270 + MSW + Anslem z Oblężnikami
  • Aktualizacja Targowiska Gildii

Kolejne Planowane Poradniki z Nowymi Generałami:
Synowie Małego Krawca


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.