13.09.2017  • Aktualizacja listu Larsyjski Kot Jedwabny (Wyszukana Kocia Obroża).
  • Aktualizacja Excelsiora.
  • Aktualizacja poradnika Gildia.
  • Aktualizacja ikon wszystkich przygód.
  • Aktualizacja poziomu trudności wszystkich przygód.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.