14.03.2017  • Dodano wersje ataków do przygody Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + 250 + MSW + Nusala + Anslem + Drakul z Puszkarzami.
  • Dodano wersje ataków do przygody Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + MSW + Nusala + Anslem z Puszkarzami (wolny drop)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.