14.12.2016

  • Aktualizacja poradnika Zaginione Miasto – Generał 270 + MSW z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Zaginione Miasto – Generał 270 + MSW z Oblężnikami i Rekrutami
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Zaginione Miasto – Generał 270 + MSW z Oblężnikami i Łucznikami

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.