14.12.2019  • Dodano wersje ataków do wyprawy U Stóp Góry – Generał Gemini Starszy + Młodszy + Borys + Nusala z Arkebuzerami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Nieznane Regiony – Generał Gemini Starszy + Młodszy + Borys + Nusala + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Górski Labirynt – Generał Gemini Starszy + Młodszy + Borys + Nusala + Vargus + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Lud Gór – Generał Gemini Starszy + Młodszy + Borys + Nusala + Vargus + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Wielka Bitwa – Generał Gemini Starszy + Młodszy + Borys + Nusala + Vargus + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.