18.02.2016  • Aktualizacja Zadań Gildii
  • Dodano wersje ataków do przygody Dzielny Mały Krawiec – Generał 270 + 250 + MSW + Drakul z Puszkarzami

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.