18.07.2016  • Aktualizacja poradnika Skrzynie
  • Aktualizacja ataków w przygodzie Mroczne Bractwo – Generał 270 + MSW z Puszkarzami + Grad Strzał (szybki drop)
  • Aktualizacja ataków w przygodzie Ali Baba i Drugi Złodziej (wszystkie wersje)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.