19.05.2019  • Dodano wersje ataków do wyprawy Królewna Śnieżka – Generał 270 + MSW + Borys z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Królewna Śnieżka – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem z Oblężnikami
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Królewna Śnieżka – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + Anslem z Arkebuzerami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.