19.10.2019  • Aktualizacja informacji o Evencie Halloween 2019
  • Dodano wersje ataków do przygody Żywot Pirata – Generał Gemini z Kusznikami
  • Dodano wersje ataków do przygody Żywot Pirata – Generał Gemini z Puszkarzami
  • Dodano wersje ataków do przygody Żywot Pirata – Generał Gemini + Nusala z Puszkarzami (umiejętności)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.