21.08.2020  • Dodano wersje ataków do przygody Mglisty Tort 39+ – Generał Sylvana + Młodszy Gemini z Puszkarzami (umiejętności).
  • Dodano wersje ataków do przygody Mglisty Tort 1+ – Generał 200 z Kusznikami.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.