22.02.2016  • Aktualizacja Zadań Gildii
  • Aktualizacja ataków w przygodzie Bohaterski Mały Krawiec – Generał 270 + 250 + MSW z Puszkarzami (wolny drop)

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.