22.05.2016  • Dodano wersje ataków do przygody Mroczne Bractwo – Generał 270 + MSW z Puszkarzami + Grad Strzał (szybki drop)
  • Dodano wersje ataków do przygody Mroczne Bractwo – Generał 270 + MSW z Puszkarzami + Skrytobójca (szybki drop)
  • Dodano wersje ataków do przygody Mroczne Bractwo – Generał 270 + MSW z Puszkarzami

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.