23.03.2018  • Dodano pierwsze informacje o dwóch nowych premiach zadaniowych: Zaginiony Szczeniak oraz Tropiciel Jeleni (strona główna).
  • Dodano pierwsze informacje o nowym budynku: Ruiny Twierdzy (strona główna).

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.