24.05.2019  • Dodano wersje ataków do wyprawy Wielka Bitwa – Generał 270 + Borys + MSW z Oblężnikami (szybki drop)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Wielka Bitwa – Generał 270 + Borys + Nusala + MSW z Oblężnikami (szybki drop)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Wielka Bitwa – Generał 270 + Borys + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Wielka Bitwa – Generał 270 + Borys + Nusala + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Wielka Bitwa – Generał 270 + Borys + Vargus + MSW Z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Wielka Bitwa – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + MSW z Oblężnikami (umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Wielka Bitwa – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności)
  • Dodano wersje ataków do wyprawy Wielka Bitwa – Generał 270 + Borys + Nusala + Vargus + MSW z Oblężnikami (szybki drop – umiejętności) + Stacja Kontroli Pogody

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.